Pravidla pro 26. ročník soutěže Trasa

 
Trasa je fotografická a grafická soutěž zaměřená na téma trampingu a přírody. Pro 26. ročník soutěže bylo vyhlášeno 5 kategorií, které jsou podrobněji popsány níže. Do každé z nich můžete zaslat tři příspěvky, celkem tedy lze přispět až 15 vlastními výtvory. Uzávěrka soutěže je stanovena na 28. února 2019, slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka všech soutěžních prací proběhne poslední víkend v květnu na ohni, kde budou zároveň oznámeny i výsledky literární soutěže Trapsavec.
 
Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát – jak elektronicky (delší strana fotografie by měla mít minimálně 1600 px) na e-mail trasainfo@gmail.com, tak poštou (v rozměru minimálně 13 × 18 cm a maximálně 20 × 30 cm) na adresu Iva Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4. Papírové fotky budou použity pro výstavku na slavnostním ohni a poté předány Trampskému muzeu autorům se nevracejí. Porotci budou mít k dispozici příspěvky jak elektronicky, tak papírově, aby je mohli co nejlépe ohodnotit. Do kategoriií Trampské grafiky a tvořivosti stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba posílat přímo placky a předměty jako takové.
 
Každému příspěvku dejte, pokud možno, nějaký název, který ho odliší od ostatních a mnohdy i dokreslí jeho atmosféru. Dobře zvolené pojmenování může fotografii vrhnout do úplně jiného světla. Název napište nejlépe do názvu souboru a v případě papírové fotky na její zadní stranu.
 

Kategorie I.: Cvak di vlak

V této kategorii najdou svoje místo veškeré fotografie s železniční tématkou – tedy vlaků, z vlaků, opuštěných tratí bez vlaků nebo romantických nádraží na konci světa.
 

Kategorie II.: Trampové

Do této kategorie patří fotky zvěčňující trampy a jejich vybavení, nástroje pracovní i hudební, nože, svačiny, bágly, domovenky, krosničky, usárny, kánoe, koráby a podobné. 
 

Kategorie III.: Volné téma

Tato kategorie je určena pro fotografie krajinek, kytiček, východů a západů slunce, hor, ledovců, jeskyní, srubů a všeho ostatního nač popatřilo oko trampovo v širém světě.
 

Kategorie IV.: Trampská grafika

Do této kategorie můžete postat své novoročenky, zvadla, kresby, malby, tisky a jiné grafiky s trampskou a přírodní tématikou.
 

Kategorie V.: Trampská tvořivost

Poslední z kategorií je tu pro „trojrozměrné“ předměty (stačí poslat jejich fotografie) – placky, camrátka, ceny ze soutěží na ohni, řezby a všechno ostatní, co pro potěchu oka umí vytvořit trampské ruce. Prosíme, aby se zaslané příspěvky opět držely trampského zaměření soutěže.
 
Na vaše fotografie a další výtvory se těší Kawi a Waki