Pravidla pro 25. ročník soutěže Trasa

 
Trasa je fotografická a grafická soutěž zaměřená na téma trampingu a přírody. Pro 25. ročník soutěže bylo vyhlášeno 6 kategorií, které jsou podrobněji popsány níže. Do každé z nich můžete zaslat tři příspěvky, celkem tedy lze přispět až 18 vlastními výtvory. Uzávěrka soutěže je stanovena na 28. února 2018, slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka všech soutěžních prací proběhne poslední víkend v květnu na ohni, kde budou zároveň oznámeny i výsledky literární soutěže Trapsavec.
 
Příspěvky do soutěže je třeba poslat jak elektronicky (delší strana fotografie by měla mít minimálně 1600 px) na e-mail trasainfo@gmail.com, tak poštou (v rozměru minimálně 13 × 18 cm a maximálně 20 × 30 cm) na adresu Iva Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4. Papírové fotky budou použity pro výstavku na slavnostním ohni a poté předány Trampskému muzeu autorům se nevracejí. Porotci budou mít k dispozici příspěvky jak elektronicky, tak papírově, aby je mohli co nejlépe ohodnotit. Do kategoriií Trampské grafiky a tvořivosti stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba posílat přímo placky a předměty jako takové.
 
Každému příspěvku dejte, pokud možno, nějaký název, který ho odliší od ostatních a mnohdy i dokreslí jeho atmosféru. Dobře zvolené pojmenování může fotografii vrhnout do úplně jiného světla. Název napište nejlépe do názvu souboru a v případě papírové fotky tužkou na její zadní stranu.
 

Kategorie I.: Z roklí a skal

Tato kategorie je vyhrazena pro zobrazení krajiny, trampských míst, vandrů, potlachů a dalších zajímavostí z rozličných pískovcových oblastí u nás i v zahraničí.
 

Kategorie II.: Trampové

Do této kategorie patří fotky zvěčňující trampy a jejich vybavení, nástroje pracovní i hudební, nože, svačiny, bágly, domovenky, krosničky, usárny, kánoe, koráby a podobné. 
 

Kategorie III.: Volné téma

V této kategorii svoje místo najdou fotografie krajinek, kytiček, východů a západů slunce, hor, ledovců, jeskyní, srubů a všeho ostatního nač popatřilo oko trampovo v širém světě.
 

Kategorie IV.: Retro

Do této kategorie zařazujte skeny starých fotografií (o originály těchto relikvií Vás nechceme připravit) z filmů či diapozitivů pořízených do roku 2000 (včetně) a jejich vytisknuté kopie. Pokud se v kategorii nesejde dostatek příspěvků, bude oceněno pouze první místo.
 

Kategorie V.: Trampská grafika

Tato kategorie je určena pro novoročenky, zvadla, kresby a jiné grafiky s trampskou a přírodní tématikou.
 

Kategorie VI.: Trampská tvořivost

Poslední z kategorií je tu pro „trojrozměrné“ předměty (stačí poslat jejich fotografie) – placky, camrátka, ceny ze soutěží na ohni, řezby a všechno ostatní, co pro potěchu oka umí vytvořit trampské ruce.
 
Na vaše fotografie a další výtvory se těší Kawi a Waki