Pravidla pro 30. ročník soutěže Trasa

 
Trasa je fotografická a grafická soutěž zaměřená na téma trampingu a přírody. Pro kulatý 30. ročník soutěže bylo vyhlášeno 5 kategorií, které jsou podrobněji popsány níže. Do každé z nich můžete zaslat maximálně tři příspěvky. Uzávěrka soutěže je 28. února 2023, slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka všech soutěžních prací proběhne tradičně poslední víkend v květnu na ohni, kde budou zároveň oznámeny i výsledky literární soutěže Trapsavec.
 
Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát – jak elektronicky (delší strana fotografie by měla mít minimálně 1600 px) na e-mail trasainfo@gmail.com, tak poštou (nejkratší strana by měla mít alespoň 15 cm a nejdelší maximálně 30 cm, aby fotografie mohla být umístěna na papír formátu A4) na adresu Milan Rak, Plzeňská 283, 333 01, Stod. Papírové fotky budou použity pro výstavku na ohni a poté předány Národnímu muzeu – autorům se nevracejí. Do kategorií Trampské grafiky a tvořivosti stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba posílat přímo placky, totemy a jiné předměty jako takové (ale možné to samozřejmě je).
 
Každému příspěvku dejte, pokud možno, nějaký název, který ho odliší od ostatních a mnohdy i dokreslí jeho atmosféru. Dobře zvolené pojmenování může fotografii vrhnout do úplně jiného světla. Název napište nejlépe do názvu souboru a v případě papírové fotky na její zadní stranu.
 

Kategorie I.: Vzduch

V této kategorii najdou svoje místo veškeré povětrné fotky z vandrů, toulek a potlachů inspirované čtvrtým z živlů; otevřená je pro všechny autory bez rozdílu.
 

Kategorie II.: Volné téma

Do této kategorie patří fotografie s tématem trampingu a přírody; určena je pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie. 
 

Kategorie III.: Volné téma pro pokročilé

Tématicky je stejná jako předchozí kategorie, své místo v ní však najdou autoři, kteří se ve fotografických kategoriích Trasy umístili třikrát a více. Jsou to Mirek Matula – Azo, Adalbert Mezei – D’Ady, Miroslav Daniš – Bludný Hobo, Peter Pintér – FOtep, Bohdan Mezei – Haluz, Hana Prančlová, Jana Skrbková – Jandula, Štěpán Hašek – Jmelí, Peter Jokl – Joko, Iva Pohunková – Kawi, Martin Tumpach – Kregan, Pavla Slepičková – Pavlís, Stanislav Khol –Pavouckej, Míša Inovecká – Prcek, Jan Pohunek – Přebral, Marta Furdíková – Šmidla, Ondřej Jaroš – Višňák a Filip Dušejovský – Will.
 

Kategorie IV.: Trampská grafika

Do této kategorie můžete poslat své novoročenky, zvadla, kresby, malby, placky a camrátka (kreslené, malované či vypalované, bez trojrozměrných prvků), linoryty a jiné grafické práce s trampskou a přírodní tématikou.
 

Kategorie V.: Trampská tvořivost

Poslední z kategorií je tu pro „trojrozměrné“ předměty jako výrobky z keramiky, kovu či dřevořezby a reliéfy, taktéž placky a camrátka, jejichž zdobení vystupuje z plochy, a všechno ostatní, co pro potěchu oka umí vytvořit trampské ruce. Prosíme, aby se zaslané příspěvky opět držely trampského zaměření soutěže.
 
Na vaše fotografie a další výtvory se těší Kawi, Mejla a Waki