Trasa 2012 – výsledky a vítězné příspěvky

 
Hlavní putovní cena Dědek Trasák:
Bohdan Mezei – Haluz za fotografii Dráma večera
Kategorie Fotografie – téma Hoří jasně oheň křišťálový:
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Meditácia
2. místo: Peter Pintér  Otep: Tramp Špako
3. místo: Anton Koczán – Tony: Smutné vyprávění
Kategorie Fotografie – Volné téma:
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Dráma večera
2. místo: Peter Pintér  Otep: Večer na Rakytove
3. místo: Stanislav Karásek – Kari: Okno či zrcadlo? (Versam Schweiz)
Kategorie Ostatní trampská grafika:
1. místo: Martin Gregor – Jack: Indiánská rezervace
2. místo: Bohdan Mezei – Haluz: PF 2012
3. místo: T.O. Brdský dobráci: Placka Hod nožem
     
    
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Hoří jasně oheň křišťálový
1. místo
Bohdan Mezei – Haluz
Meditácia
Hoří jasně oheň křišťálový
2. místo
Peter Pintér – Otep
Tramp Špako
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Hoří jasně oheň křišťálový
3. místo
Tony Koczan
Smutné vyprávění
Volné téma
1. místo + Dědek Trasák
Bohdan Mezei – Haluz
Dráma večera
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Volné téma
2. místo
Peter Pintér – Otep
Večer na Rakytove
Volné téma
3. místo
Stanislav Karásek – Kari
Okno či zrcadlo? (Versam Schweiz)
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Ostatní trampská grafika
1. místo
Martin Gregor – Jack & T.O. Skaláci
Indiánská rezervace
Ostatní trampská grafika
2. místo
Bohdan Mezei – Haluz
PF 2012
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Ostatní trampská grafika
3. místo
T.O. Brdský dobráci
Placka Hod nožem
 

Statistiky IXX. ročníku Trasy

Do soutěže bylo zasláno celkem 141 příspěvků, v rámci jednotlivých kategorií rozložených takto:
 
TRASA 2012 – IXX. ročník
Název kategorie Počet příspěvků
Fotografie – téma Hoří jasně oheň křišťálový 60
Fotografie – Volné téma 66
Ostatní trampská grafika 15
 
Složení poroty:
Tomáš Přichystal – Brčomil
Václav Kappel – Monty
Hana Dohnálková – Štěhně