Trasa 2004 – výsledky a vítězné příspěvky

 
Kategorie Fotografie:
1. místo: Lucka Dvořáčková – Nikita: Brdský oř
2. místo: Martin Kolář: Průhled do kraje
3. místo: Lucka Dvořáčková – Nikita: Smrková slza
Kategorie Grafika:
1. místo: T.O. Věrná srdce: PF 2004
2. místo: Jitka Bílská – Stráša: PF 2004
3. místo: T.O. Bílá sova: Camrátko z Kuličkiády 2004
 
    
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Fotografie
1. místo
Lucka Dvořáčková – Nikita
Brdský oř
Fotografie
2. místo
Martin Kolář
Průhled do kraje
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Fotografie
3. místo
Lucka Dvořáčková – Nikita
Smrková slza
Grafika
1. místo
T.O. Věrná srdce
PF 2004
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Grafika
2. místo
Jitka Bílská – Stráša
PF 2004
     
 
Kategorie:
Pořadí:
Autor:
Název:
Grafika
3. místo
T.O. Bílá sova
Camrátko z Kuličkiády 2004
 

Statistiky XI. ročníku Trasy

Do soutěže bylo zasláno celkem 89 příspěvků, v rámci jednotlivých kategorií rozložených takto:
 
TRASA 2004 – XI. ročník
Název kategorie Počet příspěvků
Fotografie 63
Ostatní trampská grafika 26
 
Složení poroty:
Miroslav Ondejčík – Flobert
Fotoklub Tišnov